Azərbaycan Prezidentinin dərin məzmunlu nitqi: İlham Əliyevin BMT tribunasından irəli sürdüyü tarixi tezislər

Azərbaycan Prezidentinin dərin məzmunlu nitqi: İlham Əliyevin BMT tribunasından irəli sürdüyü tarixi tezislər

İlham Əliyevin dünyanı düşündürən problemləri konkret vurğulaması diqqəti çəkir
Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktının tanınmasının əhəmiyyəti

Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktının tanınmasının əhəmiyyəti

BMT Baş Asssambleyasının "Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət" adlı qətnaməsində, elə sənədin adından göründüyü kimi işğal fakti öz əksini tapir
Müstəqilliyimizin qurtuluşu

Müstəqilliyimizin qurtuluşu

Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə olunmasında, qorunub saxlanmasında, möhkəmlənməsində və inkişafında müstəsna rol oynamış bir insan - Heydər Əliyevdir
Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluqla kompleks mübarizə aparılır

Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluqla kompleks mübarizə aparılır

Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluq ilə mübarizə kompleks şəkildə aparılır. Korrupsiya və rüşvətxorluq dünyanın bütün dövlətlərində mövcuddur. Tədqiqatlar onu deməyə əsas verir ki, korrupsiyaya və rüşvətxorluq az inkişaf etmiş, inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə daha geniş yayılıb, piramida şəbəkəsi formasında təzahür edir..
Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüslərinə böyük maraq: humanizm və yeni əməkdaşlıq modelləri nümunəsi

Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüslərinə böyük maraq: humanizm və yeni əməkdaşlıq modelləri nümunəsi

Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüslərinə böyük maraq: humanizm və yeni əməkdaşlıq modelləri nümunəsi